Thật thà
Trung úy tập hợp trung đội tân binh lại: “Trước khi nhập ngũ ai trong các anh từng uống rượu?”.

Post Author : Trần Lê

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *